Uitgebreide toegangscontrole

Door de toegang van gebruikers of groepen van gebruikers te beperken tot de menu-opties, schermen en rapporten die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun takenpakket, wordt de toepassing voor hen veel intuïtiever. U kunt u ook de nodige beveiligingen instellen, zodat ongewenste toegang tot gevoelige informatie onmogelijk wordt.

Functionaliteit

  • Beheer gebruikers en groepen gebruikers
  • Toegangsbeperkingen voor gebruikers of een groep van gebruikers
  • Toegangsbeperking tot bepaalde offertes en projecten
  • Instelbare lees-, schrijf-, aanmaak-, verwijder- en/of uitvoeringsrechten
  • Rechten instelbaar voor menu-opties, schermen, belangrijke modulefuncties, tabbladen en rapporten