Verhoog de effectiviteit van uw bedrijfsprocessen met automatische meldingen

Uw bedrijfsprocessen worden slechts effectief wanneer ze ook worden toegepast. Met deze module kunt u automatische meldingen naar uw medewerkers opzetten, waarbij deze attent gemaakt worden op (nog) uit te voeren taken.

U kunt Automatische Meldingen ook gebruiken om zelf geïnformeerd te worden over niet bereikte doelstellingen (KPI’s) of eenvoudigweg op regelmatige basis een overzicht te ontvangen van de kerngegevens op basis waarvan u uw activiteiten stuurt.

Deze module is dus complementair met de KPI module.

Belangrijkste functionaliteit:

  • Automatische melding van uit te voeren taken
  • Alarmfunctie voor niet bereikte objectieven (management-by-exception)
  • Automatische versturen van KPI’s