HitPython voor bedrijfseigen functionaliteit

Wij trachten zoveel mogelijk standaard functionaliteit in onze software in te bouwen. In de voorbije twee decennia hebben we stelselmatig functionaliteit toegevoegd die onze klanten belangrijk vonden. Hierdoor beschikt u bij gebruik van ons standaard software aanbad al over een zeer uitgebreide waaier aan functionaliteit.

Toch komt kan het voorkomen dat u nood hebt aan extra functionaliteit, die specifiek aan uw bedrijfsnood beantwoordt. Daarom hebben we een module ontwikkeld die toelaat scripts te schrijven die toelaten Hit-Office nauwer te doen aansluiten aan uw specifieke bedrijfsprocessen.

Met HitPython beschikt u over een uitgebreide bibliotheek met standaard functies die zorgen voor een efficiënte uitbouw van deze scripts. Deze functies zorgen voor:

  • een interactieve uitwisseling van gegevens tussen het script en de informatie die beschikbaar op de plaats waar het script in Hit-Office wordt opgeroepen
  • vereenvoudigde interactie met het onderliggende gegevensbeheersysteem
  • krachtige functies voor het voeden van bedrijfseigen rapporten, waarbij ook de Hit-Office Rapportbewerker gebruikt kan worden voor het uitwerken van meerdere lay-outs

HitPython is gebouwd in Python, één van de populairste scripting talen voor applicatieservers. Hierdoor kunt u ook gebruik maken van honderden externe bibliotheken die door de Python gemeenschap gratis worden aangeboden. (Bijvoorbeeld voor het lezen en schrijven naar Excel, het gebruiken van ODBC koppelingen naar de belangrijkste gegevensbeheersystemen, email-servers, …).

Voorbeelden:

  • Koppelingen met externe toepassingen voor uitwisseling van gegevens (boekhouding, CAD software, websites, …)
  • Bedrijfseigen rapporten
  • Inbouwen van automatische meldingen (bijvoorbeeld email naar management van alle projecten waarvoor geen vorderingsstaat werd opgemaakt voor de afgelopen periode, automatische melding van alle rapporten waarvoor de rendabiliteit onder een bepaald niveau ligt, …)
  • Automatisering van repetitieve of omslachtige taken (bijvoorbeeld: alle posten met een nulhoeveelheid om niet-actief plaatsen, een lijst opmaken van alle posten waarvoor de vermoedelijke hoeveelheid overschreden is, …)