Opmaken van bestek voor marktbevraging

Deze module richt zich tot bedrijven die opdrachtgever zijn of architecten- en studiebureaus die in opdracht van de bouwheer de uit te voeren werkzaamheden in een bestek opnemen en een openbare aanbesteding of marktbevraging opzetten om tot een optimale selectie te kunnen overgaan van de meest geschikte uitvoeringsbedrijven.

Algemeen

  • Opstellen van meetstaat met uitvoeringsvoorschriften die geselecteerd worden uit de bibliotheek ban bestekteksten of specifiek worden uitgewerkt
  • Inlezen van meetstaat uit Excel indien deze door een externe partij werd opgesteld
  • Werken met een samenvattende of gedetailleerde meetstaat
  • Gebruik van referentieprijzen om tot een initiële schatting van het budget te komen
  • Opdeling meetstaat in één of meerdere loten per vakdomein
  • Automatisch genereren van de algemene bestekteksten op basis van de inhoud van de meetstaat
  • Marktbevraging of openbare aanbesteding
  • Uitsluiting op basis van gemiddelde inschrijving
  • Gedetailleerde prijsvergelijkingen en simulaties
  • Gunning en herberekening budget op basis van inschrijvingsprijzen weerhouden aannemer