Bibliotheken

Met Hit-Office kunt u meteen aan de slag: door gebruik te maken van de meegeleverde bibliotheken kunt u uw offertes of bestekken onmiddellijk opmaken, zonder vooraf duizenden gegevens in te moeten voeren. De vijf gratis meegeleverde bibliotheken bevatten de volgende informatie:

 • middelen
 • algemene bestekteksten
 • uitvoeringsvoorschriften
 • voorcalculatie
 • veiligheidsplan

Hit-Office biedt verder ook de mogelijkheid om rendementen en referentieprijzen op te nemen in de stamgegevens. Ook is een Excel-import mogelijk van catalogusprijzen van de leveranciers.

Bibliotheek van middelen

Middelen vormen de kleinste bestanddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden (bv. zand, bulldozer, werkuren, enz.)

 • Hit-Office beschikt over een bibliotheek met de middelen die voor heel wat bouwbedrijven van toepassing zijn
 • De gebruiker kan deze middelen zelf verder bewerken om de bibliotheek volledig aan zijn noden te laten voldoen
 • Een uitgebreide lijst van eigenschappen kan per middel worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld het volume en gewicht, de mogelijk leveranciers met hun prijzen, opslagkosten, behandelingskosten, leveringskosten, vervaldatum, min-max waarden voor voorraad, …
 • Alle prijzen kunnen op niveau van elke offerte worden aangepast, zonder dat daarbij de stamgegevens worden aangetast.
 • Er verschijnt een waarschuwing wanneer de prijzen van de middelen niet voor een bepaalde duur geactualiseerd werden.
 • De gebruiker kan de eigenschappen van middelen voor een reeks van middelen doorvoeren (bv de prijzen van alle middelen van een bepaalde leverancier met een bepaald percentage verhogen)
 • De gebruiker kan met samengestelde middelen werken. Bv. mortel is samengesteld uit een bepaalde hoeveelheid zand, cement, water en werkuren. De gebruiker kan dan “mortel” gebruiken als een middel gebruiken, in plaats van telkens de samenstelling ervan te moeten inbrengen in elke voorcalculatie
 • 3500 middelen zijn al voorgecodeerd en u kunt die onmiddellijk gebruiken.

Bibliotheek van voorcalculatie

 • De voorcalculatie van een post bestaat uit een uitvoeringscomponent. Deze bevat de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de post (materiaal, materieel, werkuren, onderaannemers, …)
 • Om de voorcalculatie overzichtelijk te houden, kan een uitvoeringscomponent worden opgedeeld in meerdere rekenbladen, die elk de middelen bevatten nodig voor de uitvoering van een fase van de werkzaamheden. (bv. betonplaat: bekisting, bewapening, beton gieten)
 • Hit-Office biedt een uitgebreide bibliotheek van standaard uitvoeringscomponenten die voor heel wat bouwbedrijven toepasselijk zijn.
 • De gebruiker kan deze stamgegevens zelf bijwerken en aanvullen.
 • De uitvoeringscomponenten die in een offerte werden opgenomen kunnen in de offerte verder worden aangepast aan de specifieke vereisten van het bouwproject, zonder dat daarbij de stamgegevens worden aangetast.
 • 1700 standaard uitvoeringscomponenten worden gratis met Hit-Office meegeleverd.

Bibliotheek van uitvoeringsvoorschriften

 • Hit-Office beschikt over een bibliotheek van bestekteksten die van toepassing zijn voor heel wat bouwbedrijven
 • Bestekteksten kunnen in één of meerdere talen worden opgenomen in de stamgegevens. De taal van het uitvoeringsvoorschrift wordt automatisch aangepast naar de taal van de klant waarvoor de offerte wordt opgemaakt.
 • Eens het uitvoeringsvoorschrift in een offerte werd opgenomen, kan de gebruiker deze tekst verder bijwerken, zonder daarbij de stamgegevens aan te tasten.
 • 1700 standaard bestekteksten worden met Hit-Office meegeleverd en kunnen onmiddelljk gebruikt worden.

Bibliotheek van algemene bestekteksten

 •  Na de opmaak van het bijzonder bestek (meetstaat) genereert Hit-Office automatisch de algemene bestekteksten die erop van toepassing zijn. Deze gegenereerde teksten kunnen daarna door de gebruiker verder worden bijgewerkt.

Bibliotheek van het veiligheidsplan

 • Deze bibliotheek bestaat uit een reeks activiteiten die gekoppeld zijn aan de uitvoeringscomponenten. Elke activiteit omvat een aantal risico’s.
 • Wanneer de meetstaat van een bestek of offerte is opgemaakt, genereert Hit-Office automatisch het veiligheidsplan, waarin enkel de relevante activiteiten en risico’s worden weerhouden.
 • De gebruiker kan dit veiligheidsplan verder bijwerken en er de Kinney-methode op toepassen. Het veiligheidsplan kan globaal of per post worden afgedrukt.