De boekhoudoplossing voor uw bedrijf

Met de boekhoudmodule beheert uw het inboeken van de verschillende dagboektransacties.Volgt u de betalingen op van klanten en leveranciers en bereid u uw aangiftes voor.

Logiciel de comptabilité

Geïntegreerd met uw projecten, uw personeel, uw modules

 • Snelle en efficiënte invoer
 • Een geïntegreerd beheer van uw boekingen in verschillende journalen en gekoppeld met de andere modules van Hit-Office
 • Une rapidité et efficacité de saisie
 • Genereren van de bestanden voor uw BTW aangifte en voor betalingsopdrachten
 • Duidelijk zicht op uw beschikbare liquiditeit en op de openstaande saldi bij klanten en leveranciers
 • Controle van ingevoerde boekingen om fouten te vermijden

Functionaliteit

 • Standaard instellingen voor klanten- en leveranciersrekeningen (rekeningen, dagboeken, toe te passen BTW codes per module, betaaltermijnen)
 • Toegang tot alle relevante gegevens vanuit éénzelfde scherm: opvolging, historiek boekingen, herinneringen, aanpassingen boekingen, afpuntingen)
 • Genereren van betalingsopdrachten op basis van meerdere criteria (betalingstermijn, goedkeuring facturen, minimale bedragen, …). Het bestand met betalingsopdrachten wordt automatisch doorgestuurd naar uw financiële instelling en de overeenstemmende boekhoudkundige transacties worden uitgevoerd.
 • Automatisch of manueel uitsturen van betalingsherinneringen
 • Mogelijkheid tot simultaan inboeken voor meerdere periodes
 • Meerdere gedetailleerde en nauwkeurige rapporten
 • Directe koppeling met facturatie en algemene boekhoudingGraphique de comptabilité
 • Geïntegreerde mogelijkheid tot het voeren van een analytische boekhouding
 • Afschrijvingstabellen
 • Beheer van automatische en manuele afpuntingen en aanzuiveringen
 • Opstellen van de resultaatrekeningen volgens de gangbare normen
 • Automatisch genereren van BTW aangifte bestanden
 • Controle bij het gebruik van BTW codes
 • Controle van dubbele invoer

Zo weinig mogelijk papier

fini le papier

 • Volledig geïnformatiseerde boekhouding
 • Vermindering van de nood aan afgedrukte documenten
 • Archivering van uw boekhoudkundige documenten
 • Inscannen documenten vanuit de boekhoudkundige transactie
 • Interactief oproepen van documenten vanuit Hit-Office

 

Factuurcontrole en goedkeuring

 • Instelbare verplichtingen tot goedkeuring van facturen door één of meerdere verantwoordelijken
 • Afpunten van inkomende facturen tegenover goedgekeurde leveringen
 • Elke verantwoordelijke krijgt enkel de facturen te zien waarvoor zijn of haar goedkeuring vereist is
 • Mogelijkheid om ingescande factuur te zien
 • Goedkeuring direct vanuit de project module door de bouwplaatsverantwoordelijke

Interfaces

 • Beheer elektronische betalingen met behulp van beveiligde betalingsprogramma’s
 • Mogelijkheid om een koppeling te leggen met een bestaande boekhouding
 • Elektronische uitwisseling BTW-aangifte