Dienst-na-verkoop

Vlot beheer van dienst-na-verkoop interventies, al dan niet in het kader van een onderhoudscontract.

 • Snelle, eenvoudige aanmaak van een nieuwe interventie
 • Automatische aanmaak van interventies in functie van SLA (service level agreement) of onderhoudscontractService
 • Opmaak onderhoudsovereenkomst, al dan niet gekoppeld aan bepaalde toestellen
 • Beheer van meerdere interventielocaties per klant
 • Opdelen van een intervenite in meerdere taken, die afzonderlijk kunnen gefactureerd worden wanneer niet alle taken in één keer konden worden uitgevoerd
 • Automatische facturatie van één of meerdere klanten vanuit een uitgevoerde interventie
 • Globale facturatie van onderhoudscontracten, interventies en verhuur materieel
 • Contractbeheer, met instellingen voor periodiciteit en uit te voeren werkzaamheden. Automatisch genereren van uit te voeren interventies.
 • Historiek van uitgevoerde interventies voor een contract
 • Koppeling met de dienst-na-verkoop planning en/of de operationele planning
 • Koppeling met mobile toestellen (smartphone, tablet)