Efficiënte opmaak facturen, rechtstreeks vanuit de modules

​Door de facturen vanuit de modules op te maken kan optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare informatie: zo kan bijvoorbeeld in de project module het bedrag van een vorderingsstaat, een betaalschijf, een selectie van posten uit de meetstaat of de verbruikte middelen uit de nacalculatie rechtstreeks in een factuur geïmporteerd worden. Hierdoor is er geen dubbele invoer van gegevens nodig en ‘weet’ de module hoeveel inkomsten worden gegenereerd.

Dit principe wordt in alle modules toegepast:

 • bouwhandel (op basis van leveringsnota of rechtstreeks vanuit middelenbestand, …)
 • dienst-na-verkoop (periodieke facturatie, verbruikte materialen en gepresteerde uren, gegroepeerd of per interventie, …)
 • projectontwikkeling (per verkoopentiteit, per schijf met één of meerdere klanten per entiteit, …)
 • project (schijf, periode, regie, forfait, uitgevoerde posten,…)
 • verhuur (interne doorrekening naar projecten, externe facturatie)

 

facturation

Algemeen

 • Standaard instellingen klant (journaal instelbaar per module, betaaltermijnen, disconto regeling, voorschotten,…)
 • Opmaak voorschotfacturen en importeren aangerekende voorschotten in eindfactuur
 • Voorschotfacturen volgens de nieuwe Europese BTW regelgeving
 • Opmaak van facturen met een verdeling naar meerdere klanten in één handeling
 • Beheer van meerdere BTW tarieven
 • Sjabloon-factuur
 • Factuurcontrole en goedkeuring

Transfer naar boekhouding

 • Bij goedkeuring van de factuur wordt deze automatisch opgenomen in de boekhouding
 • Automatische inschrijving op analytische rekening en in de nacalculatie van het project
 • Export van facturen naar externe boekhoudpakketten

 Globale analyse van de facturatie

 • Analyse van  de omzet
 • Analyse per project
 • Beheer openstaande betalingen
 • Eigen analyses
 • Analyse per verkoper