Geïntegreerd inkoopbeheer

Met de inkoopmodule beheert u de gehele inkoopcyclus. U kunt starten met een marktbevraging en de ingediende offertes met elkaar vergelijken, bestellingen plaatsen en de ontvangen  leveringsnota hiertegen controleren en ten slotte de inkomende facturen afpunten tegenover de ontvangen leveringsnota’s.

workflow-algemeen-inkoop

 • Inkoopdocument koppelen aan de Offerte, Project of Diensten modules
 • Analyse van de spreiding van de te bestellen hoeveelheden in functie van de planning (Gantt)Importeren van te bestellen middelen voor volledige of gedeeltelijke uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden of voor aanvulling van de voorraad
 • Beheer van prijsaanvragen en prijsvergelijkingen
 • Mogelijkheid per leverancier afgesproken prijzen bij te houden en te gebruiken bij bestelling
 • Interne bestellingen uit voorraad of bij een leverancier
 • Gecentraliseerde inkoop voor het gehele bedrijf
 • Controle van ontvangen leveringsnota’s
 • Automatisch toewijzen kosten levering aan een project (nacalculatie) bij goedkeuring leveringsnota
 • Gedetailleerd zicht op backorders per middel
 • Analyse van de geplaatste bestellingen en ontvangen leveringsnota’s (per periode, leverancier, project, …)
 • Mogelijkheid om ook via inkoopbehoeften (interne bestelbonnen) de externe inkoop te centraliseren