Met een aantal sleutelwaarden geeft de KPI module weer of uw bedrijf goed draait

De KPI module biedt een aantal kerncijfers die de prestaties meten binnen uw bedrijf. De grafieken en tabellen geven permanent het gezondheidsniveau van uw bedrijf weer.

Uw KPI’s raadplegen

De prestatie indicatoren zijn raadpleegbaar met behulp van een internet verkenner. U krijgt dus toegang tot deze informatie vanop uw smartphone, tablet, laptop of computer.

De prestatie indicatoren zijn georganiseerd per module, u kunt:

  • kiezen welke reeks KPI’s moeten afgebeeld worden en in welke vorm (tabel of verschillende grafiekvormen) en volgorde dat dient te gebeuren
  • de analyse beperken tot een bepaalde periode
  • verschillende filterinstellingen gebruiken, eigen aan de gebruikte module: bijvoorbeeld voor een bepaalde lijst van offertes, projecten, calculatoren, leveranciers, …

Op het welkomscherm kunt u uw favoriete KPI’s plaatsen zodat u in één oogopslag de belangrijkste cijfers voor uw bedrijf kunt zien.

Wat u hierbij te winnen hebt

Meten is weten. De verschillende prestatiemetingen laten u toe om tijdig bij te sturen en het rendement van uw bedrijf te verhogen. Met de KPI’s beschikt u over de belangrijkste gegevens en moet u niet  verschillende gegevensbestanden gaan raadplegen, meerdere rapporten afdrukken: de sleutel informatie bevindt zich één zelfde scherm.

Dankzij onze ervaring in de bouwsector kunnen we u een reeks nuttige kerngegevens bieden, die u in staat stellen de prestaties van uw verschillende projecten te monitoren, tijdig projecten te ontdekken die bijsturing vergen en snel bepaalde taken of werkwijzen te optimaliseren.

Uw eigen KPI’s

Naast de standaard KPI’s kunnen we ook voorzien in een aantal kerncijfers die eigen zijn aan uw werkwijze zodat u met kennis van zaken de vinger aan de pols kunt houden.