Veiligheid en kwaliteit

De module ondersteunt u in het veiligheids- en kwaliteitsbeheer binnen uw bedrijf.

Belangrijkste functionaliteit

  • Risicobeheer van uw activiteiten
  • Automatisch genereren van het veiligheidsplan in functie van de inhoud van de uit te voeren werkzaamheden
  • Risicoanalyse op basis van de Kinney-methode
  • Beheer van niet-conformiteiten
  • Beheer van preventieve en correctieve maatregelen
  • Beheer van het organogram van het bedrijf, met gedetailleerde verantwoordelijkheden
  • Beheer van ISO documenten
  • Evaluatieformulieren (klanten, leveranciers, personeel)
  • Kwaliteitscontrole uitgevoerde werken