Offerte module

Deze module laat u toe om op een efficiënte en doeltreffende manier offertes en bestekken te beheren. Eens u het bestek hebt ingelezen of aangemaakt, kunt u gebruik maken van de krachtige, geïntegreerde calculatiesoftware om tot een nauwkeurige prijszetting te komen. Met behulp van algemene of gedetailleerde marge-instellingen bepaalt u de uiteindelijke prijszetting naar de klant toe.

Offerte

Offerte

Offertaanmaak

 • Eigen meetstaat, waarbij u zelf bepaalt welke posten in de offerte moeten voorzien worden
 • Inlezen externe meetstaat vanuit een Excel bestand
 • Op basis van een selectie uit typeoffertes
 • Op basis van een selectie van posten uit bestaande offertes
 • Op basis van een selectie van posten uit de standaard meegeleverde of zelf opgebouwde bibliotheek met bestekteksten
 • Met behulp van de Offerte Assistent. Deze stelt de offerte automatisch samen in functie van de waarden die u aan een aantal offerte parameters toekent.

Meetstaat

 • Detailmeetstaat waarbij u kunt gebruik maken van formules en LBH metingen om tot de juiste posthoeveelheid te komen
 • Voor het berekenen van volumes en oppervlaktes beschikt u over een grafische assistent waarbij u de geometrische vorm kiest en de parameters ervan invult.
 • De meetstaat kan ook ingelezen worden uit een externe bron of vanuit een andere offerte
 • U kunt uw metingen op gedetailleerde wijze voorzien van verduidelijkende opmerkingen
 • Wanneer dezelfde maten voorkomen in verschillende posten, dan kunt u in uw metingen gebruik maken van offerte variabelen.

Kostprijsberekening

Offre, soumission

 • Elke post kan voorzien worden van één of meerdere rekenbladen
 • In elke rekenblad geeft u aan welke middelen u nodig hebt en welke hoeveelheid van elk middel voorzien moet worden
 • U kunt voor elk rekenblad bepalen of die een eigen hoeveelheid heeft of de hoeveelheid van de post van toepassing is
 • De kostprijs en de marge op elk middel kan aangepast worden voor de offerte of voor bepaalde posten
 • De berekende kostprijs voor het rekenblad, de post en de offerte zijn altijd zichtbaar
 • Algemene projectkosten kunnen verdeeld worden over de andere posten of op een selectie ervan.
 • De alle middelen die gebruikt worden in rekenbladen worden overzichtelijk weergegeven in een samenvattingstabel en kunnen daar nog verder aangepast worden

Beheer onderaannemers

 • Toewijzen van posten aan één of meerdere aannemingsloten
 • Elektronische prijsaanvraag bij één of meerdere aannemers per lot
 • Automatisch inlezen ingediende prijzen
 • Prijsvergelijking en – simulatie
 • Koppelen van techniscje documenten per lot
 • Aanpasbare marge per aannemer, per lot

Offerteanalyse

 • Controlepaneel met instelbare marges per type middel
 • Globale of gedetailleerde offerteanalyse: algemeen, per type, per post
 • Commerciëel overzicht: aantal offertes en som van de offertebedragen per status (in bewerking, verzonden, goed- of afgekeurd)

Afdrukken

 • Uitgebreide reeks parameters om te bepalen op welke manier en met welk niveau van detail de offerte dient afgedrukt te worden
 • Globale of gedetailleerde analyse tot op rekenblad niveau
 • Verscheidene rapporten (analyse gebruikte middelen, marges, algemene projectkosten, enz.)

Andere

 • Berekeningsmodule transport en verplaatsingskosten in functie van afstand tot bouwplaats
 • Prijsaanvraag gebruikte middelen in offerte via de Inkoopmodule
 • Automatische koppeling met Algemene Verkoopsvoorwaarden
 • Genereren Veiligheidsplan in functie van gebruikte posten