Geïntegreerd personeelsbeheer

Deze module stelt u in staat om alle belangrijke personeelsinformatie op één, gecentraliseerde plaats bij te houden: persoonsinformatie, ter beschikking gesteld materieel, gevolgde opleidingen, certificering, evaluaties, identiteitsgegevens, looncategorie, ….

De uurregistratie kan automatisch worden gevoed vanuit de operationele planningsmodule of rechtstreeks worden ingevoerd. De geregistreerde uren, met hun toewijzing aan de juiste kostenplaatsen worden dan centraal bijgewerkt en goedgekeurd. Mobiliteitsvergoedingen worden automatisch berekend in functie van de bouwplaatsen waarvoor die dag uren werden geregistreerd in functie van instelbare regels.

De loonadministratie, inclusief rapportering bij het sociaal secretariaat wordt hierdoor een heel stuk efficiënter.

Membres du personnel

​Centraal personeelsadministratie

 • Personeelsregister met huidige personeel, wervingsreserve en gearchiveerde gegevens
 • Rechtstreekse koppeling met de Projectmodule en de Planningsmodule
 • Dagelijkse of wekelijkse uurregistratie
 • Uurregistratie overheen meerdere dagen en bouwplaatsen in één handeling
 • Toewijzen gepresteerde uren werkdomeinen, aan projecten en indien gewenst zelfs aan posten in een project
 • Beheer van ter beschikking gesteld materieel
 • Beheer mobiliteitsvergoedingen
 • Analyse van de uitgevoerde werken per personeelslid op basis van verschillende criteria (activiteit, bouwplaats, productiviteit, ….)
 • Koppelen medewerker aan documenten (bijvoorbeeld kopie rijbewijs, eID kaart,…)
 • Aanmaak uitwisselingsbestand met sociaal secretariaat, uitbetaling lonen via koppeling met bank en lijst uitbetaalde lonen
 • Registratie geplande en gevolgde opleidingen
 • Bijhouden periodieke evaluaties met overzicht kernresultaten