Planning dienst-na-verkoop, de agenda van uw technici

Met deze gespecialiseerde module voor installateurs kunt u de dringende en de geplande interventies van uw technicus inplannen op basis van meerdere criteria: type interventie, duur, adres, kwalificaties van de technicus, enz.

De module Planning Dienst-na-verkoop biedt een reeks hulpmiddelen om de agenda’s van de technici correct en snel in te vullen.

Waar u ook bent, u hebt altijd toegang tot deze online agenda om deze te raadplegen of bij te sturen.

Functionaliteit

  • Overzicht van alle interventies van de afdeling
  • Interventie wordt automatisch toegewezen aan de technicus, met de geschatte interventieduur
  • Mogelijkheid de interventies manueel in te plannen
  • Filters op interventieplaats en het adres van uw technici
  • Meerdere lay-outs van de agenda: per kwalificatie, per afdeling, per dag, week, maand,…
  • Aanmaken van interventies vanuit de planningsmodule die automatisch worden toegevoegd aan de interventiemodule van Hit-Office

De voordelen

  • Optimalisering van de interventies
  • Vermindering in verplaatsingskosten
  • Verhoogde reactiviteit voor dringende tussenkomsten
  • Tijdswinst, dankzij de automatische toewijzing