Planningsmodule

​Plan de uitvoering van uw bouwprojecten in de tijd. Stuur uw dagplanning voortdurend bij in functie van wat er op de bouwplaatsen gebeurt.

workflow-planning

 

Projectplanning (Gantt chart)

  • Teken uw geplande uitvoering uit in functie van de werkbelasting voor een post of een groep van posten
  • Bepaal de afhankelijkheden tussen de ingeplande taken en bepaal het kritische pad
  • Leid de te voorziene hoeveelheden af per tijdseenheid voor te presteren uren, aan te kopen materialen, in te zetten onderaannemers en ter beschikking te stellen materieel
  • Bereken de cash-in en cash-out van het project, rekening houdend met de afgesproken betaaltermijnen met de klant en met de leveranciers.

Operationele dagplanning personeel

 

  • Plan de activiteiten in voor een ploeg of voor individuele medewerkers
  • Stuur de planning voortdurend bij, zodat u een centraal zicht behoudt van wie waar aan het werk is
  • Schakel over naar uurregistratie en boek de gepresteerde uren automatisch door naar de personeelsmodule en naar de nacalculatie van de projecten (inclusief mobiliteitsvergoeding)