Veelzijdig projectbeheer

De Projectmodule biedt u een uitgebreide ondersteuning bij het beheer van uw bouwprojecten: het inplannen van de werkzaamheden, het factureren van de opgeleverde werken en het inboeken van de gemaakte kosten in de nacalculatie en vooral het opvolgen van de rendabiliteit.

 

Project

Project

Aanmaak project en importeren offerte(s)

 • Aanmaak van nieuw project met automatische of manuele nummering
 • Importeren van een offerte of een deel ervan, met inbegrip van de voorcalculatie
 • Toevoegen van verrekeningen en meerwerk

PlanningChef de chantier consultant un plan

 • Opmaak van een gedetailleerde meetstaat of corrigeren van de gemeten hoeveelheden in de voorcalculatie in functie van de realiteit op de bouwplaats.
 • Bijsturen van de geplande middelen
 • Toevoegen van ontbrekende posten die in voorcalculatie niet voorzien waren
 • Aanmaak van interne posten, die niet zichtbaar zijn voor de klant
 • Typering van bepaalde posten (in regie, meerwerk, voor eigen rekening,…)

Gantt DiagramDiagramme de Gantt

 

 • Uittekenen van de geplande werkzaamheden in de tijd
 • Berekenen van de middelen die nodig zijn per tijdsinterval
 • Inbouwen van afhankelijkheden tussen de verschillende posten
 • Cash-in en cash-out, rekening houdend met de afgesproken betalingstermijnen.

Inkoop

De projectmodule maakt optioneel gebruik van de inkoopmodule om de aanschaf van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering te beheren: van initiële prijsaanvraag tot het afpunten van de inkomende facturen tegenover de goedgekeurde leveringsnota’s.

 • Opmaak prijsaanvraag met een automatische import van middelen die nodig zijn voor de uitvoering van een selectie van posten
 • Opmaak bestelbon voor weerhouden leverancier of interne bestelling (uit voorraad)
 • Registratie van leveringsnota, met (optioneel) inboeken van de kosten in nacalculatie van het project
 • Afpunten inkomende facturen tegenover goedgekeurde leveringsnota’s

Onderaanneming

 • Elektronische prijsaanvraag bij onderaannemers
 • Prijsvergelijking en simulatie
 • Bestelling bij weerhouden onderaannemers
 • Opmaak vorderingsstaten per onderaannemingslot
 • Beheer van voorschotten

Werkbonnen

 • Wekelijks vastleggen welke posten moeten uitgevoerd worden
 • Toewijzen van personeel aan uit te voeren posten

Opvolging werkzaamheden

 • Registratie van verbruikte middelen (materieel, materiaal, uren, onderaanneming)
 • Koppeling met Inkoop-, Verhuur- en Personeelsmodule voor registratie kosten in nacalculatie
 • Kostenopvolging en vergelijking met budget doorheen het gehele verloop van het project

VorderingsstatenGraphique gestion de chantier

 • Snelle invoer gerealiseerde hoeveelheden
 • Registratie van gedetailleerde metingen van de vordering
 • Duidelijk overzicht van de voortgang van de werkzaamheden
 • Afdruk met voluit geschreven bedragen en opmaak schuldvordering
 • Beheer prijsherzieningen
 • Overzicht historiek metingen uit vorige periodes
 • Beheer van uitvoeringstermijnen met het bijhouden van bouwplaatskalender

Facturatie

 • Facturatie op basis van offerte
 • Facturatie van voorschotten en betaalschijven
 • Facturatie op basis van vorderingsstaten
 • Facturatie op regiebasis
 • Facturatie meerdere opdrachtgevers op eenzelfde project
 • Opvolging vervaldata klant
 • Analyse rendabiliteit in functie van vordering werken
 • Koppeling met externe boekhoudpakketten

Analytische boekhouding

De Project module is optioneel geïntegreerd met de analytische boekhouding in Hit-Office:

 • Afpunten van inkomende facturen vanuit de boekhouding
 • Kosten kunnen verdeeld worden over meerdere projecten vanuit eenzelfde inboeking
 • Rentabiliteitsanalyse projecten

Analyse

 • Algemene analyse rendabiliteit van het project in functie van vordering werkzaamheden
 • Algemene of gedetailleerde vergelijking Budget, Planning en Werkelijkheid
 • Bijsturen project in functie van de reële situatie