Nood aan specifiek rapport of een koppeling met andere software?

Hebt u, naast het rijke standaard aanbod in Hit-Office, specifieke functionaliteit nodig die niet voorzien is in Hit-Office? Doe dan beroep onze medewerkers om samen met u uw noden te analyseren en tot de beste oplossing te komen.

  • Opmaak van een functionele analyse en beschrijving van de uit te voeren aanpassingen
  • Uitwerken van aangepaste rapporten
  • Ontwikkeling van programma’s voor de uitwisseling van informatie met andere, externe toepassingen