Een minder gekende functie in Hit-Office is de ‘Wijziging per groep’. Deze functie laat u toe om bepaalde waarden van een veld aan te passen voor een selectie van registraties.

Wanneer u zich in een registratiescherm bevindt, selecteert u eerst één of meerdere registraties waarvoor u de waarde van een veld wilt wijzigen. Gebruik daarvoor SHIFT+pijltjes of SHIFT+muisklik (*). Eens u uw selectie hebt gemaakt van de aan te passen registraties kunt u de ‘Wijziging per groep’ functie oproepen met een rechter muisklik in de registratielijst van het registratiescherm. Kies nu het aan te passen veld en geef de wijziging aan die u wenst toe te passen. Na bevestiging zal Hit-Office de gevraagde aanpassing doorvoeren voor de geselecteerde registraties.

(*) Deze functie kunt u ook combineren met een filter. Stel eerst een filter in zodat enkel de relevante registraties getoond worden en waarvoor u een ‘Wijziging per groep’ wilt doorvoeren. Selecteer alle (gefilterde) registraties met Ctrl + A en roep dan de functie op met een rechter muisklik om de ‘Wijziging per groep’ toe te passen.