De waarden van een onderneming weerspiegelen haar professionalisme

Ficos besteedt hier bijzondere aandacht aan

 • RIGOUREUS EN PROFESSIONEEL ZIJN

  Ken uw bedrijf en uw verantwoordelijkheden
  Ken uw klanten, uw markt, uw leveranciers en uw concurrenten
  Bepalen waar de wind vandaan komt en waar hij heen waait door te luisteren, onderzoek te doen en nieuwsgierig te zijn
  Proactief en voortdurend toezicht houden
  De zaken tot op de bodem uitzoeken en zich niet tevreden stellen met oppervlakkige taken
  Voer uw taken uit, zodat u ze maar één keer hoeft te doen
  Hulp vragen om een taak te voltooien en die hulp aanvaarden

 • KLANTEN TEVREDEN STELLEN

  Ervoor zorgen dat de klant (intern of extern) tevreden is met onze producten en diensten

 • SAMEN WERKEN EN ELKAAR HELPEN

  Samenwerking, met collega’s in een gemeenschappelijke richting
  Een collega in moeilijkheden helpen, ook al bent u niet de oorzaak van het probleem
  Mobiliseren van de energie en kennis van allen bij het nastreven van een gemeenschappelijk doel
  Ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten, in overeenstemming met hun capaciteiten, opleiding en talent

 • INNOVATIE

  Innovatie is een sleutelfactor in de ontwikkeling van een onderneming.
  Innoveren mag niet als amateurisme worden beschouwd, innoveren vereist professionalisme, met name bij de evaluatie van potentiële risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen om deze risico’s te beperken.

 • RESPECT

  Respect voor klanten, leveranciers, onderaannemers, banken….
  Respect voor mensen, en in het bijzonder voor het personeel
  Respecteer de normen, regels, …
  Respect betekent niet dat men alles aanvaardt zonder zijn eigen belangen te moeten verdedigen.