De modules

Ons bouw ERP bestaat uit 31 modules :

Offerte

Met de module “Offerte” kunt u automatisch lastenboeken opstellen of importeren, al uw prijzen nauwkeurig berekenen en grondig analyseren, uw prijsaanvragen bij onderaannemers beheren en uw afdrukken personaliseren.

– Beheer van offertes.
– Berekening van de eigen werken
– Beheer van onderaannemers, prijsaanvraag, vergelijking, selectie
– Beheer van het metingenbestand (formule of LBH)
– Individualisering van de prijzen voor een middel, een post of voor alle ramingen
– Berekening van de vervoerskosten
– Dashboards voor prijssynthese
– Analyses (offertes, globaal, soorten middelen)

Project

De module “Project” geeft u de instrumenten om een project te plannen, de rentabiliteit ervan te bepalen en uw gedeeltelijke of globale facturering uit te voeren. Bovendien kunt u uw project in detail analyseren dankzij de talrijke lijsten en het dashboard, de verbruikte middelen registreren om de boekhouding van het project te maken, rapporten over de activiteiten en het verbruik opmaken, de onderaannemers beheren voor de aanbestedingen, een stand van zaken opmaken of uw projecten rechtstreeks vanuit deze module factureren.

– Beheer van vorderingsstaten, herzieningsformule, slechtweeragenda, schuldaangifte, berekening van termijnen
– Activiteiten- en verbruiksrapporten
– Analyse van het verbruik
– Integratie met de modules Personeel en Inkoop
– Beheer van bijkomende werken
– Real-time opvolging van de projectmarge

Planning

Met de module “Planning” kunt u de uitvoering van uw projecten in de tijd beheren.

– Stel op een nauwkeurige manier een tijdschema op voor de uitvoering van uw bouwwerven door de projectmanager
– Stel de planning van uw personeel op en geef direct de uren aan die op de verschillende projecten en posten zijn uitgevoerd
– Opstellen van het schema van middelen die nodig zijn voor de uitvoering van uw projecten
– Coördineer de voortgang van uw projecten
– Wijs uw materieelpark in de loop der tijd toe aan de verschillende locaties

Facturatie

Met de module “Facturatie” kunt u uw facturen aanmaken op basis van een offerte, een project, een vooraf bepaald betalingsplan, facturatie op basis van tijd en materialen of facturatie van de interventies van de module Service. Uw facturen worden automatisch gekoppeld aan het algemene boekhoudsysteem.

Personeel

Met de module “Personeel” kunt u alle informatie met betrekking tot personeelsleden beheren, de terbeschikkingstelling van materiaal beheren, uw aanwervingsreserve beheren en een archief van personeelsleden aanleggen. U kunt ook de werktijden van arbeiders en bedienden invoeren, hun productiviteit per activiteitsdomein analyseren, hun werktijd en betalingen beheren en kosten aan projecten toewijzen.

– Personeelsregister met details
– Beheer van de levering van uitrusting
– Beheer van de follow-up van de opleiding van het personeel (ISO-procedure, VCA, …)
– Codering van dagelijkse, periodieke of projectprestaties
– Lijst van werknemersdiensten
– Mogelijkheid van automatische interface met een sociaal secretariaat
– Koppeling met de projectmodule waardoor de uren op een bouwplaats rechtstreeks kunnen worden aangerekend
– Analyse van de diensten aan de hand van verschillende criteria

Inkoop

Met de module “Inkoop” kunt u de volledige inkoopketen van uw bedrijf beheren. Hiermee kunt u prijsaanvragen plaatsen, prijsvergelijkingen maken, bestellingen opstellen, de leveringsbon van de leverancier controleren en de facturering met betrekking tot deze leveringsbon controleren.

Voorraad

Met de module “Voorraad” kunt u al uw middelen evalueren, in hoeveelheid en waarde. Dankzij de module Aankoop kunt u beslissen om uw middelen rechtstreeks toe te wijzen aan uw voorraad of aan een sitevoorraad die van het ene project naar het andere kan worden overgebracht.

Diensten

Met de “Diensten” module kunt u alle service interventies, service contracten en locaties beheren.

Boekhouding

Met de module “Boekhouding” kunt u de invoer van de boekingen in de verschillende journalen beheren, een globale of gedetailleerde opvolging van uw klanten en leveranciers hebben, en de aangiften die bij de bevoegde administraties moeten worden gedaan beheren. U kunt ook automatisch herinneringen sturen naar uw klanten die te laat zijn met hun betalingen, en gegroepeerde betalingsbestanden versturen.

– Snelle opstelling van de verschillende financiële overzichten
– Mogelijkheid van interface met andere boekhoudsoftware

Kosten boekhouding

Meerassige analytische boekhouding, geïntegreerd in de applicatie. De link wordt rechtstreeks gelegd met uw projectboekhouding, met uw uitrusting, met uw personeel.

– Globale of gedetailleerde analyse van de rentabiliteit van uw werven
– Beheer van meerdere assen

Elektronische betaling

Geen manuele registratie meer van de betalingen van uw leveranciers in uw betalingsprogramma. Dankzij de elektronische betalingstool worden uw facturen in een paar klikken geselecteerd en automatisch naar uw betaalprogramma gestuurd.

KPI

Deze module biedt u een reeks prestatie-indicatoren voor uw bedrijf. In de vorm van grafieken of tabellen kunt u snel een reeks gegevens visualiseren die specifiek zijn voor uw bedrijf:

– Maandelijkse omzet
– Solvabiliteit van uw bedrijf

Materieel

Met de module “Materieel” kunt u de kosten van uw uitrusting evalueren en een onderhoudsschema voor deze uitrusting opstellen.

Verhuur

Met de verhuurmodule kunt u uw materieelpark toewijzen aan de verschillende werven en hebt u dus een onmiddellijk overzicht van waar uw materieel zich bevindt.

Handel

De handelsmodule maakt het mogelijk de aankoop en verkoop van goederen volledig te beheren.

– Maak uw offertes
– Maak uw bestellingen en leveringsbonnen
– Maak uw facturen op basis van uw bestellingen

Projectontwikkeling

Met de module Projectontwikkeling beheert u de activiteit van een vastgoedontwikkelaar vanaf de idee van het project tot de uiteindelijke oplevering van de verkoopobjecten.

CRM

De CRM module laat u toe de relaties met uw klanten, leveranciers en adressen op te volgen

Hit-Mobile

Met Hit-Mobile kunt u uw mobiele toestellen (Smartphone, Tablet, Ultratop) verbinden met uw software. Met uw werftablet kunt u de financiële situatie kennen, de lijst van prospects die moeten worden opgevolgd, de werfverslagen, …

Taskz

Met de Taskz-module kunt u de taken van een administratieve afdeling en een technische afdeling via een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface organiseren. Je hebt een taak te doen, je hebt een memo die verschijnt en je slaat het op. U kunt het ook aan een persoon toewijzen. De lijst van taken van de dag, van de week zijn beschikbaar.

Emailing

Met dit tool kunt u e-mails versturen naar een database van adressen, naar uw klanten of leveranciers.

Afvalbeheer

Met de module “Afval” kunt u uw afvalstoffen boekhouding bijhouden.

Lastenboeken

  • Aanmaken van specificaties uit bibliotheken, import van bestanden, invoer van hoeveelheden.
  • Voorlopige raming van het budget van voormalige werven
  • Cijfers van posten in verschillende formaten
  • Automatisch genereren van algemene specificaties

Offerte assistent

Creatie van wizards of routines om ” vragenlijst offertes ” of assistent per post te maken. Op basis van een of meer door de gebruiker ingevoerde variabelen kan een regel of een offerte worden berekend.

ISO

Met de module ISO/Veiligheid kunt u ISO-documenten van uw kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 en documenten met betrekking tot gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf beheren.

Connect

Hit-Python is de interface voor ontwikkeling op maat in het platform.

Admin

Met de module Admin kunt u de gebruikersrechten beheren.

Report editor

Hit-Office biedt u standaard een rapport editor waarmee u uw drukwerk kunt aanpassen

Herinneringen

Met deze tool kunt u alle soorten herinneringen genereren binnen het platform: bijvoorbeeld een herinnering voor een inleverdatum, een herinnering voor een factuur, het versturen van een tussentijdse bericht. De parametrisering van de wensen is het onderwerp van een afzonderlijke post.

Dienst na-verkoop

Met Hit-SAV kunnen uw technici hun dagplanning raadplegen, de details van de uit te voeren interventie bekijken, nieuwe gegevens ingeven na de interventie, de voorraad van de bestelwagen direct controleren, en dat alles vanop een tablet. Alles wordt rechtstreeks gesynchroniseerd met Hit-Office en laat u toe het personeel, de voorraad of de interventies rechtstreeks in te checken.

Planning dienst na verkoop

Van welke plaats dan ook kunt u het interventieplan van uw technici raadplegen en wijzigen.

Met de module “Planning dienst na verkoop” kunt u dringende of langdurige interventies plannen op basis van diverse criteria: het type interventie, de duur, het adres, de kwalificaties van uw technici, …

De module Planning-SAV biedt u een reeks instrumenten waarmee u de planning van de technici snel en efficiënt kunt afwerken.

Bibliotheek

Met Hit-Office kunt u onmiddellijk beginnen met het opstellen van offertes, dankzij de verschillende bibliotheken die met de software worden meegeleverd. Zij laten u toe uw offertes op te stellen onmiddellijk na de installatie van de software en zonder duizenden records te moeten invoeren.

De vier voornaamste bibliotheken zijn de volgende:

  • Middelen bibliotheek
  • Bibliotheek van uitvoeringscomponenten
  • Bibliotheek van bestekteksten
  • Bibliotheek van algemene specificatieteksten (voor auteurs van projecten)