Module personeel

Volledige controle over het personeel: van database tot opvolging van de prestaties

Met de module Personeel kunt u alle informatie met betrekking tot personeelsleden beheren, de uitrusting beheren, een wervingsreserve en een archief beheren. U kunt ook de werkuren van arbeiders en bedienden coderen, hun productiviteit analyseren per activiteitsdomein, werktijd beheren, betalingen en kosten aan projecten toewijzen.

Personeel data opname

 • Algemene informatie (Adres, telefoon, e-mail, …)
 • Gemeenschappelijke en huishoudelijke informatie (Burgerlijke staat, invaliditeit, geboortedatum, trouwdatum, naam partner, …)
 • Informatie over loopbaan (functieomschrijving, kwalificaties, datum van indienstneming en beëindiging, reden voor beëindiging, …)
 • Informatie over de uitrusting (jasmaat, schoenmaat, broekmaat, …).
 • Controle van de levering van uitrusting (datum van overdracht van uitrusting, hoeveelheid, prijs, …).
 • Het beheer van training en terugroepingsdata
 • .

 • Evaluatie van het personeel via de ISO-module
 • Beheer van correspondentie naar werknemers

Volledige controle en overzicht over het personeel

 • Beheer van personeelsregister, archief en eenwervingspool
 • Teambeheer
 • Directe link naar de project module en de service
 • module

 • Beheer van reiskosten
 • Linken naar externe bestanden
 • Opstelling van opleidings- en evaluatieformulier
 • Medewerkers bijhouden met oproepdatum

Tijd en Aanwezigheid

 • Ingave uren dagelijks of periodiek
 • uren over meerdere data, sites in één bewerking
 • Mogelijkheid ze te besteden aan verschillende projecten, posities en werkterreinen
 • Analyse van diensten aan de hand van verschillende criteria (activiteit, locatie, productiviteit,…)
 • Aanmaken van bestanden voor integratie in salarissoftware, uitbetaling van lonen via bankkoppeling en lijst van loonbetalingen

Interesse? Vraag een demo of uw gratis offerte aan!