Software voor installateurs

Technicus die een reparatie doet

Hit-Office voor installateurs

Met Hit-Office installateur kunt u alle soorten installaties beheren, van offerte tot facturering, zowel vanuit commercieel, technisch als financieel oogpunt.
Hit-Office installateur biedt u ook een oplossing voor planning in termen van dienst na verkoop, voorraad en interventiedetails.

Kenmerken:

 • Prijs, opbrengst en contact bibliotheekbeheer
 • .

 • Beheer van leverancierscatalogus (mogelijke interface met de online catalogus van de leverancier)
 • Beheer van offertes
 • Opvolging van werven
 • Prijsaanvraag
 • Beheer van onderaanneming
 • Facturatie
 • De dienst na verkoop
 • Interventieplanning

Onze bouw ERP bestaat uit 17 modules voor installateurs:

De onderstaande modules zijn specifiek afgestemd op aannemers en bouwinstallateurs.

Bibliotheken

Met Hit-Office kunt u onmiddellijk beginnen met het opstellen van offertes, dankzij de verschillende bibliotheken die met de software worden meegeleverd. Zij laten u toe uw offertes op te stellen onmiddellijk na de installatie van de software en zonder duizenden records te moeten invoeren.

De vier voornaamste bibliotheken zijn de volgende:

 • Middelen bibliotheek
 • Bibliotheek van uitvoeringscomponenten
 • Bibliotheek van bestekteksten
 • Bibliotheek van algemene specificatieteksten (voor auteurs van projecten)

Offerte

Met de module “Offerte” kunt u automatisch lastenboeken opstellen of importeren, al uw prijzen nauwkeurig berekenen en grondig analyseren, uw prijsaanvragen bij onderaannemers beheren en uw afdrukken personaliseren.

– Beheer van offertes.
– Berekening van de eigen werken
– Beheer van onderaannemers, prijsaanvraag, vergelijking, selectie
– Beheer van het metingenbestand (formule of LBH)
– Individualisering van de prijzen voor een middel, een post of voor alle ramingen
– Berekening van de vervoerskosten
– Dashboards voor prijssynthese
– Analyses (offertes, globaal, soorten middelen)

Project

De module “Project” geeft u de instrumenten om een project te plannen, de rentabiliteit ervan te bepalen en uw gedeeltelijke of globale facturering uit te voeren. Bovendien kunt u uw project in detail analyseren dankzij de talrijke lijsten en het dashboard, de verbruikte middelen registreren om de boekhouding van het project te maken, rapporten over de activiteiten en het verbruik opmaken, de onderaannemers beheren voor de aanbestedingen, een stand van zaken opmaken of uw projecten rechtstreeks vanuit deze module factureren.

– Beheer van vorderingsstaten, herzieningsformule, slechtweeragenda, schuldaangifte, berekening van termijnen
– Activiteiten- en verbruiksrapporten
– Analyse van het verbruik
– Integratie met de modules Personeel en Inkoop
– Beheer van bijkomende werken
– Real-time opvolging van de projectmarge

Planning

Met de module “Planning” kunt u de uitvoering van uw projecten in de tijd beheren.

– Stel op een nauwkeurige manier een tijdschema op voor de uitvoering van uw bouwwerven door de projectmanager
– Stel de planning van uw personeel op en geef direct de uren aan die op de verschillende projecten en posten zijn uitgevoerd
– Opstellen van het schema van middelen die nodig zijn voor de uitvoering van uw projecten
– Coördineer de voortgang van uw projecten
– Wijs uw materieelpark in de loop der tijd toe aan de verschillende locaties

Diensten

Met de “Diensten” module kunt u alle service interventies, service contracten en locaties beheren.

Planning dienst na verkoop

Van welke plaats dan ook kunt u het interventieplan van uw technici raadplegen en wijzigen.

Met de module “Planning dienst na verkoop” kunt u dringende of langdurige interventies plannen op basis van diverse criteria: het type interventie, de duur, het adres, de kwalificaties van uw technici, …

De module Planning-SAV biedt u een reeks instrumenten waarmee u de planning van de technici snel en efficiënt kunt afwerken.

Dienst na-verkoop

Met Hit-SAV kunnen uw technici hun dagplanning raadplegen, de details van de uit te voeren interventie bekijken, nieuwe gegevens ingeven na de interventie, de voorraad van de bestelwagen direct controleren, en dat alles vanop een tablet. Alles wordt rechtstreeks gesynchroniseerd met Hit-Office en laat u toe het personeel, de voorraad of de interventies rechtstreeks in te checken.

Inkoop

Met de module “Inkoop” kunt u de volledige inkoopketen van uw bedrijf beheren. Hiermee kunt u prijsaanvragen plaatsen, prijsvergelijkingen maken, bestellingen opstellen, de leveringsbon van de leverancier controleren en de facturering met betrekking tot deze leveringsbon controleren.

Voorraad

Met de module “Voorraad” kunt u al uw middelen evalueren, in hoeveelheid en waarde. Dankzij de module Aankoop kunt u beslissen om uw middelen rechtstreeks toe te wijzen aan uw voorraad of aan een sitevoorraad die van het ene project naar het andere kan worden overgebracht.

Facturatie

Met de module “Facturatie” kunt u uw facturen aanmaken op basis van een offerte, een project, een vooraf bepaald betalingsplan, facturatie op basis van tijd en materialen of facturatie van de interventies van de module Service. Uw facturen worden automatisch gekoppeld aan het algemene boekhoudsysteem.

Personeel

Met de module “Personeel” kunt u alle informatie met betrekking tot personeelsleden beheren, de terbeschikkingstelling van materiaal beheren, uw aanwervingsreserve beheren en een archief van personeelsleden aanleggen. U kunt ook de werktijden van arbeiders en bedienden invoeren, hun productiviteit per activiteitsdomein analyseren, hun werktijd en betalingen beheren en kosten aan projecten toewijzen.

– Personeelsregister met details
– Beheer van de levering van uitrusting
– Beheer van de follow-up van de opleiding van het personeel (ISO-procedure, VCA, …)
– Codering van dagelijkse, periodieke of projectprestaties
– Lijst van werknemersdiensten
– Mogelijkheid van automatische interface met een sociaal secretariaat
– Koppeling met de projectmodule waardoor de uren op een bouwplaats rechtstreeks kunnen worden aangerekend
– Analyse van de diensten aan de hand van verschillende criteria

Boekhouding

Met de module “Boekhouding” kunt u de invoer van de boekingen in de verschillende journalen beheren, een globale of gedetailleerde opvolging van uw klanten en leveranciers hebben, en de aangiften die bij de bevoegde administraties moeten worden gedaan beheren. U kunt ook automatisch herinneringen sturen naar uw klanten die te laat zijn met hun betalingen, en gegroepeerde betalingsbestanden versturen.

– Snelle opstelling van de verschillende financiële overzichten
– Mogelijkheid van interface met andere boekhoudsoftware

Analytische boekhouding

Meerassige analytische boekhouding, geïntegreerd in de applicatie. De link wordt rechtstreeks gelegd met uw projectboekhouding, met uw uitrusting, met uw personeel.

– Globale of gedetailleerde analyse van de rentabiliteit van uw werven
– Beheer van meerdere assen

Connect

Hit-Python is de interface voor ontwikkeling op maat in het platform.

Admin

Het Hit-Office ERP administratieprogramma geeft u de volledige controle over de software. Elke gebruiker heeft toegang tot de modules die aan hem zijn toegewezen. Er kan een paswoordsysteem worden ingesteld.

Report editor

Hit-Office biedt u standaard een rapport editor waarmee u uw drukwerk kunt aanpassen

Herinneringen

Met deze tool kunt u alle soorten herinneringen genereren binnen het platform: bijvoorbeeld een herinnering voor een inleverdatum, een herinnering voor een factuur, het versturen van een tussentijdse bericht. De parametrisering van de wensen is het onderwerp van een afzonderlijke post.

Interesse? Vraag een demo of uw gratis offerte aan!