Module Facturatie

Vereenvoudigde facturering vanuit de module waarin u werkt

Met deze module kunt u uw facturen maken van een offerte, een project, een vooraf bepaald betalingsplan, om direct materialen te factureren, op fee-for-service basis, om interventies te factureren vanuit de Service module, om een offerte en leveringsbonnen te factureren vanuit de onderhandelings module.

Algemeen

 • Factureer direct vanuit projecten, offertes, service, deals
 • Instant retrieval van uw modulegegevens (voortgangsstaten, betalingsplan, aanbetalingen, offertes,….)
 • Facturering van interventies voor service na verkoop
 • .

 • Directe verkoop van apparatuur
 • Factureer uw accounts en importeer ze in uw eindfactuur.
 • Facturering van rekeningen volgens de nieuwe Europese regelgeving die van kracht is met betrekking tot BTW
 • De mogelijkheid om in één transactie< op meerdere klanten te factureren
 • Facturering in opbrengst
 • Meervoudig beheer van BTW-tarieven
 • Factuursjabloon
 • Aangepaste rapportage
 • Factuurstatistieken
 • Controle over facturering

Overdracht naar de boekhouding

 • Automatische transfer naar de algemene boekhouding
 • Directe integratie van facturen in kostenberekening en projectboekhouding
 • Export van facturen naar andere software

Globale facturatie analyse

 • Statistieken verkoopcijfers
 • Statistieken per bouwplaats
 • De vervaldatum van de klant
 • Statistieken op maat
 • Statistieken door bedrijfsleiders

Verbonden met de volgende modules:

Interesse? Vraag een demo of uw gratis offerte aan!