Software voor architecten

Software voor architecten

Hit-Office Architect is de referentiesoftware voor het beheer van uw kantoor

Van het voorlopig ontwerp tot de definitieve oplevering, Hit-Office “Project Auteur” geeft u alle tools om uw projecten te beheren op zowel de technische, commerciële en financiële gebieden.

Onze bouw ERP bestaat uit 16 modules voor architecten

De volgende modules zijn specifiek afgestemd op architecten

Lastenboeken

 • Aanmaken van specificaties uit bibliotheken, import van bestanden, invoer van hoeveelheden.
 • Voorlopige raming van het budget van voormalige werven
 • Cijfers van posten in verschillende formaten
 • Automatisch genereren van algemene specificaties

Intern beheer

 • Offerte Klanten
 • Berekening en facturering van honoraria (vast tarief, percentage, betalingsregeling)

 • Beheer van aanbetalingen
 • Rentabiliteitsanalyse van het project
 • Het inzetten van medewerkers op individuele projecten

Offerte

Met de module “Offerte” kunt u automatisch lastenboeken opstellen of importeren, al uw prijzen nauwkeurig berekenen en grondig analyseren, uw prijsaanvragen bij onderaannemers beheren en uw afdrukken personaliseren.

– Beheer van offertes.
– Berekening van de eigen werken
– Beheer van onderaannemers, prijsaanvraag, vergelijking, selectie
– Beheer van het metingenbestand (formule of LBH)
– Individualisering van de prijzen voor een middel, een post of voor alle ramingen
– Berekening van de vervoerskosten
– Dashboards voor prijssynthese
– Analyses (offertes, globaal, soorten middelen)

Planning

Met de module “Planning” kunt u de uitvoering van uw projecten in de tijd beheren.

– Stel op een nauwkeurige manier een tijdschema op voor de uitvoering van uw bouwwerven door de projectmanager
– Stel de planning van uw personeel op en geef direct de uren aan die op de verschillende projecten en posten zijn uitgevoerd
– Opstellen van het schema van middelen die nodig zijn voor de uitvoering van uw projecten
– Coördineer de voortgang van uw projecten
– Wijs uw materieelpark in de loop der tijd toe aan de verschillende locaties

ISO

Met de module ISO/Veiligheid kunt u ISO-documenten van uw kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 en documenten met betrekking tot gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf beheren.

Boekhouding

Met de module “Boekhouding” kunt u de invoer van de boekingen in de verschillende journalen beheren, een globale of gedetailleerde opvolging van uw klanten en leveranciers hebben, en de aangiften die bij de bevoegde administraties moeten worden gedaan beheren. U kunt ook automatisch herinneringen sturen naar uw klanten die te laat zijn met hun betalingen, en gegroepeerde betalingsbestanden versturen.

– Snelle opstelling van de verschillende financiële overzichten
– Mogelijkheid van interface met andere boekhoudsoftware

Personeel

Met de module “Personeel” kunt u alle informatie met betrekking tot personeelsleden beheren, de terbeschikkingstelling van materiaal beheren, uw aanwervingsreserve beheren en een archief van personeelsleden aanleggen. U kunt ook de werktijden van arbeiders en bedienden invoeren, hun productiviteit per activiteitsdomein analyseren, hun werktijd en betalingen beheren en kosten aan projecten toewijzen.

– Personeelsregister met details
– Beheer van de levering van uitrusting
– Beheer van de follow-up van de opleiding van het personeel (ISO-procedure, VCA, …)
– Codering van dagelijkse, periodieke of projectprestaties
– Lijst van werknemersdiensten
– Mogelijkheid van automatische interface met een sociaal secretariaat
– Koppeling met de projectmodule waardoor de uren op een bouwplaats rechtstreeks kunnen worden aangerekend
– Analyse van de diensten aan de hand van verschillende criteria

Facturatie

Met de module “Facturatie” kunt u uw facturen aanmaken op basis van een offerte, een project, een vooraf bepaald betalingsplan, facturatie op basis van tijd en materialen of facturatie van de interventies van de module Service. Uw facturen worden automatisch gekoppeld aan het algemene boekhoudsysteem.

Beheer van documenten

 • Links met extern bestandssysteem (Gaeb, Crtib, …)
 • Publiceren
 • E-mailing
 • Correspondentie- en contractbeheer

Projectontwikkeling

Met de module Projectontwikkeling beheert u de activiteit van een vastgoedontwikkelaar vanaf de idee van het project tot de uiteindelijke oplevering van de verkoopobjecten.

Emailing

Met dit tool kunt u e-mails versturen naar een database van adressen, naar uw klanten of leveranciers.

Project

De module “Project” geeft u de instrumenten om een project te plannen, de rentabiliteit ervan te bepalen en uw gedeeltelijke of globale facturering uit te voeren. Bovendien kunt u uw project in detail analyseren dankzij de talrijke lijsten en het dashboard, de verbruikte middelen registreren om de boekhouding van het project te maken, rapporten over de activiteiten en het verbruik opmaken, de onderaannemers beheren voor de aanbestedingen, een stand van zaken opmaken of uw projecten rechtstreeks vanuit deze module factureren.

– Beheer van vorderingsstaten, herzieningsformule, slechtweeragenda, schuldaangifte, berekening van termijnen
– Activiteiten- en verbruiksrapporten
– Analyse van het verbruik
– Integratie met de modules Personeel en Inkoop
– Beheer van bijkomende werken
– Real-time opvolging van de projectmarge

Connect

Hit-Python is de interface voor ontwikkeling op maat in het platform.

Admin

Het Hit-Office ERP administratieprogramma geeft u de volledige controle over de software. Elke gebruiker heeft toegang tot de modules die aan hem zijn toegewezen. Er kan een paswoordsysteem worden ingesteld.

Report editor

Hit-Office biedt u standaard een rapport editor waarmee u uw drukwerk kunt aanpassen

Herinneringen

Met deze tool kunt u alle soorten herinneringen genereren binnen het platform: bijvoorbeeld een herinnering voor een inleverdatum, een herinnering voor een factuur, het versturen van een tussentijdse bericht. De parametrisering van de wensen is het onderwerp van een afzonderlijke post.

Interesse? Vraag een demo of uw gratis offerte aan!